Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych


 • Profesjonalizm:
  pełnoprawne, profesjonalne szkolenie przygotowane przez specjalistów w zakresie bhp, p-poż. i ratownictwa medycznego

 • Certyfikat:
  zgodny z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

 • Doradztwo:
  na każdym etapie pomoc i kontakt ze specjalistą bhp

 • Oszczędność:
  najtańsza i najłatwiejsza forma szkolenia

 • Ważność:
  5 lat

 • Szkolenie zawiera:
  • 207 multimedialnych slajdów z udziałem lektora na nowoczesnej platformie edukacyjnej (z możliwością wyciszenia dźwięku i wydrukowania każdej lekcji)
  • 8 modułów tematycznych:
   1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
   2. Wybrane regulacje prawne
   3. Wypadki przy pracy
   4. Kształtowanie warunków pracy w zgodzie z BHP i ergonomią
   5. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego
   6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
   7. Ochrona przeciwpożarowa
   8. Nowoczesne metody poprawiania warunków BHP
  • 17 krótkich quizów utrwalających wiedzę
  • 140 pojęć bhp opisanych w leksykonie
  • 20 pytań na teście końcowym

www.bhp-flesz.pl