Szkolenia BHP


  Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks Pracy) każdy pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest przeprowadzać lub zlecić jednostce lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje przeprowadzenie SZKOLEŃ W ZAKRESIE BHP.
Na każdym stanowisku pracy musi być także przeprowadzoa OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO.

Firma nasza świadczy usługi w zakresie BHP , a mianowicie :
  • szkolenia wstępne dla pracowników,
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych,
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych,
  • szkolenia okresowe dla pracodawców i pracowników na stanowiskach kierowniczych.
Wszelkich informacji na ten temat udzielamy telefonicznie

TEL/FAX 52 3724532
Kom.      601 664532


www.bhp-flesz.pl