Szkolenia BHP dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych


 • Profesjonalizm:
  pełnoprawne, profesjonalne szkolenie przygotowane przez specjalistów w zakresie bhp, p-poż. i ratownictwa medycznego

 • Certyfikat:
  zgodny z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

 • Doradztwo:
  na każdym etapie pomoc i kontakt ze specjalistą bhp

 • Oszczędność:
  najtańsza i najłatwiejsza forma szkolenia

 • Ważność:
  6 lat

 • Szkolenie zawiera:
  • 176 multimedialnych slajdów z udziałem lektora na nowoczesnej platformie edukacyjnej (z możliwością wyciszenia dźwięku i wydrukowania każdej lekcji)
  • 7 modułów tematycznych:
   1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
   2. Prawo pracy
   3. Wypadki przy pracy
   4. Ergonomia środowiska pracy
   5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
   6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
   7. Ochrona przeciwpożarowa
  • 16 krótkich quizów utrwalających wiedzę
  • 140 pojęć bhp opisanych w leksykonie
  • 15 pytań na teście końcowym

www.bhp-flesz.pl